loader-image
Algemene voorwaarden voor het gebruik van FiveSteps

1. Introductie

Fivesteps is een App die ontstaan is uit een passie voor een gezonde levensstijl met het gevoel studenten iets betaalbaars en duidelijks aan te bieden. Omdat wij vinden dat een gezonde levensstijl toegankelijk kan zijn voor iedereen.

Na meerdere jaren eigen research en het uit proberen van verschillende manieren van eten in combinatie met intermittent fasting zijn zo de recepten ontstaan. De recepten zijn niet alleen verzonnen en opgeschreven. Wij creëren de recepten zelf door creatief te koken en nieuwe combinaties uit te proberen.

De App dient alleen als basis om gezonder te leven, je fitter te voelen en meer energie te hebben. Iedere gebruiker is zelf verantwoordelijk om de hoeveelheden van de recepten naar behoefte aan te passen. Dit is namelijk per persoon verschillend en hangt verder ook samen met dagelijkse activiteiten en inspanningen.

Je begrijpt dat de aangeboden services geen medische of gezondheidszorgdiensten zijn en dat er geen arts-patiëntrelatie bestaat. Je stemt er hierbij mee in dat, voordat je de Programfive services zoals de Fivesteps app gebruikt, je jouw arts zult raadplegen, vooral als je risico loopt op problemen als gevolg van veranderingen in jouw dieet of levensstijl. Je bevestigt dat een arts jouw gebruik van de Fivesteps app specifiek heeft goedgekeurd. De FiveSteps-services zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door personen die gezond genoeg zijn om hun eetgewoonten en levensstijl aan te passen en zijn niet bedoeld voor gebruik door minderjarigen of personen met een gezondheidstoestand.

2. Omvang

2.1 Partijen bij het contract en onderwerp van het contract

Deze algemene voorwaarden vormen de basis van de gebruikersovereenkomst die tussen jou en ons, Programfive, Broekstraat 9, 6675 BD Valburg, Nederland (hierna “ons” of “wij” genoemd). Het onderwerp van deze overeenkomst is het gebruik, gratis of tegen betaling, van de diensten die wij aanbieden onder de naam Programfive en via onze website www.programfive.com, of via onze softwaretoepassing (hierna afzonderlijk aangeduid als “FiveSteps dienst, of gezamenlijk aangeduid als “FiveSteps diensten”, of in het algemeen “FiveSteps”).

Als je de mobiele app FiveSteps wilt gebruiken, kijk dan op onze website www.programfive.com of de app beschikbaar is voor jouw mobiele besturingssysteem.

2.2 Algemene voorwaarden voor deelname FiveSteps App

Een voorwaarde voor het openen van een gebruikersaccount en het gebruik van FiveSteps is dat je ten minste 18 jaar oud bent en volledige rechtsbevoegdheid hebt.
Fivesteps is uitsluitend bedoeld voor consumenten. De wettelijke definitie van een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat om redenen die niet hoofdzakelijk aan zijn commerciële of zelfstandige activiteit kunnen worden toegeschreven. Het gebruik van FiveSteps door derden voor commerciële doeleinden van welke aard dan ook is uitdrukkelijk verboden.

2.3 Aanvullende voorwaarden en bepalingen

Wij behouden ons het recht voor om in te stemmen met aanvullende voorwaarden voor de diensten van FiveSteps. We zullen je echter tijdig voor gebruik hiervan op de hoogte stellen.

3. Diensten en prijzen van FiveSteps

3.1 Diensten gratis of tegen betaling

De omvang van de diensten die in de FiveSteps app zijn opgenomen en die voor jou beschikbaar zijn, is afhankelijk van het type FiveSteps dienst en of je gratis of tegen betaling gebruik maakt van de FiveSteps dienst. Als je er gratis gebruik van maakt, heb je alleen toegang tot bepaalde basisfuncties en informatie van de betreffende FiveSteps dienst. Een uitgebreider scala aan functies staat je ter beschikking als je de betreffende content modules (zoals maandschema’s, tips en trucs met betrekking tot boodschappen, koken en diëten) afzonderlijk inschakelt tegen een eenmalige betaling of in het kader van een abonnement op de betreffende FiveSteps dienst.

Houd er rekening mee dat om sommige FiveSteps diensten volledig te kunnen gebruiken, bepaalde apparatuur en kookgerei (zoals pannen, kookpotten of kookgerei zoals messen) nodig kunnen zijn. Deze maken geen deel uit van de FiveSteps-diensten en moeten afzonderlijk op eigen kosten worden geleverd of gekocht. In het geval van voedings-coaching, houd er rekening mee dat het voedsel dat als onderdeel van de coaching wordt voorgesteld, geen deel uitmaakt van de FiveSteps-diensten en afzonderlijk op eigen kosten moet worden gekocht.

3.2 Prijzen

Raadpleeg de website www.programfive.com of de Fivesteps app voor informatie over de respectieve huidige prijs- en abonnementsmodellen en de diensten die deze bieden. Alle vermelde prijzen zijn inclusief de toepasselijke btw.

4. Uw gezondheid

4.1 Algemene voorwaarden met betrekking tot uw gezondheid

Gebruik van de FiveSteps-diensten is op eigen risico. In ieder geval is een voorwaarde voor het gebruik van de FiveSteps diensten dat men zich in een goede algemene gezondheidstoestand bevind. Als je op de hoogte bent van bestaande medische aandoeningen, raden wij aan om dringend medisch advies in te winnen bij een arts voordat met de FiveSteps diensten begonnen word (zoals ook trainingen of coachings). Dit geldt met name als je een of meer van de volgende medische klachten / aandoeningen / procedures hebt: (i) hart- en vaatziekten, (ii) long- of luchtwegaandoeningen (inclusief astma), (iii), diabetes, (iv) neuromusculair ziekte, (v) chirurgische procedures, (vi) andere gezondheidskwesties.

In het geval van FiveSteps diensten met betrekking tot voeding ben je zelf verantwoordelijk voor het verifiëren dat de voedingsmiddelen en voedingsstoffen, die worden aanbevolen als onderdeel van de coaching of schema’s, geen ingrediënten of inhoud bevatten waarvoor je allergisch bent of die voedselintolerantie kunnen veroorzaken.

Daarnaast moeten onze vrouwelijke gebruikers onthouden dat zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding geven de door ons aangeboden trainingen en coachings niet zouden moeten volgen (of alleen na medisch advies van een arts te hebben ingewonnen).

De volgende algemene regels zijn van toepassing: luister naar wat je eigen lichaam vertelt. Voordat je de FiveSteps-diensten voor het eerst gebruikt of tijdens het gebruik van FiveSteps, als je twijfels hebt over je gezondheid (bijvoorbeeld omdat je veel pijn, algemene malaise, kortademigheid, misselijkheid of duizeligheid ervaart), moet je je arts raadplegen.

4.2 Geen vervanging voor medisch advies

De diensten en informatie aangeboden door FiveSteps en de FiveSteps diensten vormen geen medisch advies of een doktersadvies. Ze zijn evenmin een vervanging voor een medisch onderzoek of behandeling door een arts.

4.3 Training- / dieetmethoden

Fitness- en/of voedingsadvies is onderhevig aan voortdurend evoluerende kennis op het gebied van gezondheidswetenschap, voedingswetenschap en sportwetenschap. Hoewel we onze trainingen en voedingstips baseren op actuele studies en kennis, garanderen we niet dat deze de meest actuele onderzoeksresultaten of kennis weerspiegelen.

5. Gebruikersaccount

5.1 Registratieproces

Om de FiveSteps-diensten te gebruiken, moet men zich eerst registreren en een gebruikersaccount openen. Het volstaat om slechts één gebruikersaccount te openen, zelfs als je meerdere FiveSteps-diensten wilt gebruiken (bijvoorbeeld verschillende apps). Je kunt een gebruikersaccount direct online openen op www.programfive.com of via een van onze mobiele apps. We zullen vragen om deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden en ons privacy beleid te accepteren tijdens het registratieproces.

Na registratie, sturen we om veiligheidsredenen eerst een e-mail waarin we vragen om de registratie te verifiëren door op het veld “Account bevestigen” te klikken. Nadat je op dit veld hebt geklikt, wordt je doorgestuurd naar een website waar we de registratie definitief zullen bevestigen. Alleen dan is het registratieproces voltooid.

Als alternatief kun je een gebruikersaccount openen door een Facebook-account te gebruiken. Het registratieproces is voltooid, nadat je jouw Facebook-accountgegevens hebt ingevoerd en op de knop “Bevestigen” hebt geklikt.

6. Sluiting van een contract

Hoe het betreffende contract tot stand komt, hangt af van de wijze waarop je je voor het eerst inschrijft voor FiveSteps en of je je inschrijft voor extra diensten tegen betaling.

6.1 Online registratie op de website www.programfive.com

Bij de website registratie via www.programfive.com, wordt het gebruikerscontract tussen jou en ons gevormd nadat het registratieproces volledig is voltooid.

6.2 Registratie via mobiele apps

Bij het registreren via mobiele apps is het format van het gebruikerscontract afhankelijk van de regels van de leverancier van de app store (bijvoorbeeld Apple, Google, Sony etc.). Het contract wordt meestal gevormd wanneer je in de betreffende app store op het veld “Installeren” klikt en waar nodig jouw wachtwoord invoert. Houd er rekening mee dat het voor het gebruik van de FiveSteps-diensten nog steeds nodig is om een (gratis) gebruikersaccount bij ons te openen.

6.3 Sluiting van een contract voor eenmalige extra diensten tegen een vergoeding of voor abonnementen

Je kunt individuele extra diensten aanschaffen tegen een eenmalige vergoeding of als onderdeel van een abonnement. Als je de betreffende extra service via de website www.programfive.com koopt, komt het contract tot stand door op het veld “Nu kopen” of een vergelijkbaar veld te klikken en je betaalgegevens met succes in te vullen. Als je de aanvullende service via je mobiele app koopt, komt het contract tot stand door in het veld “Nu kopen” of een vergelijkbaar veld te klikken en eventueel je wachtwoord voor de betreffende app store in te voeren.

6.4 Correctie van invoerfouten

Als je een eenmalige extra service of een abonnement op onze website www.programfive.com wilt kopen, kun je het proces op elk gewenst moment onderbreken en eventuele fouten corrigeren totdat je jouw betalingsgegevens hebt ingevoerd.

Als je een eenmalige extra service of een abonnement via onze mobiele app wilt kopen als onderdeel van een in-app aankoop, vragen wij je niet om verdere factuur- of betalingsgegevens, omdat je de service via je account bij de leverancier van de appstore zal kopen.

Neem contact op met de relevante app-store leverancier als je eventuele invoerfouten wilt corrigeren.

7. Geldigheidsduur

7.1 Gebruikersovereenkomst

Het gebruikerscontract dat tussen jou en ons wordt gesloten, nadat je jouw account hebt geregistreerd, is geldig voor onbepaalde tijd.

7.2 Eenmalige aanvullende services

Eenmalige extra diensten kunnen voor een vaste periode worden aangeboden. Deze eindigen dan automatisch aan het einde van de looptijd zonder te hoeven worden geannuleerd.

7.3 Abonnementen

Onze abonnementen worden aangeboden met verschillende minimale geldigheidsvoorwaarden en worden automatisch verlengd voor dezelfde minimale looptijd die is geselecteerd totdat jij of wij ze annuleren.

Om misverstanden te voorkomen, houd er rekening mee dat de duur van een abonnement wordt bepaald door de kalender en onafhankelijk is van je gebruik of omvang van je gebruik van de respectieve FiveSteps-dienst.

8. Algemene betalingsvoorwaarden

8.1 Betalingen – Incasso

Vergoedingen worden geïnd bij het afsluiten van het contract voor de aankoop van aanvullende diensten door middel van de betaling van een eenmalig bedrag. De vergoeding wordt geïnd voor de betreffende minimumtermijn bij het afsluiten van het contract voor de aankoop van een abonnement. Indien het abonnement automatisch wordt verlengd, wordt de vergoeding bij aanvang van de desbetreffende verlengingsperiode vooraf geïnd. Afwijkende voorwaarden zijn van toepassing indien de vergoeding via iTunes wordt geïncasseerd; in dat geval word de vergoeding reeds 24 uur voor aanvang van de betreffende factuurperiode geïncasseerd.

8.2 Standaardbetaling

Wij behouden ons het recht voor om verdere vorderingen wegens betalingsachterstand in te stellen.

9. Betaalmethoden

Als je tegen een vergoeding via in-app aankopen een beroep doet op FiveSteps diensten, dan zal de desbetreffende app-store leverancier je een factuur sturen. Neem contact op met deze leverancier om te weten te komen welke betaalmethoden beschikbaar zijn. Als je tegen betaling FiveSteps-diensten aanschaft via onze website www.programfive.com, vindt je een overzicht van de betaalmethoden die we accepteren op: www.programfive.com/payment.

Als we kosten en / of uitgaven maken omdat een betaling wordt geweigerd en dit is jouw schuld (bijvoorbeeld omdat er onvoldoende saldo op de rekening staat of de creditcardlimiet al is opgebruikt), dan hebben we het recht om de werkelijke kosten te factureren en / of gemaakte kosten.

In geval van een gegronde reden behouden wij ons het recht voor om bij elke aankoop bepaalde betalingsmethoden niet aan te bieden en alternatieve betalingsmethoden te specificeren.

10. Het recht om te annuleren

10.1 Annuleringsbeleid

Als je een contract hebt gesloten voor het gebruik van FiveSteps of een eenmalige extra dienst of abonnement hebt gekocht, hebt je in beide gevallen recht op het volgende herroepingsrecht. Je hebt het recht om het contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De opzegtermijn bedraagt 14 dagen vanaf het sluiten van het contract.

Om je recht op annulering uit te oefenen, moet je ons:
Programfive
Broekstraat 9
6675 BD, Valburg
Nederland
lucas@programfive.com

Een eenduidige kennisgeving sturen (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) van je besluit om het contract op te zeggen. Om de termijn voor opzegging te respecteren, volstaat het om ons vóór het verstrijken van de opzeggingstermijn een kennisgeving van je wens om je recht op opzegging uit te oefenen toe te sturen.

10.2 Vervallen van het herroepingsrecht

Het recht op annulering vervalt op het moment dat je begint met het gebruik van de diensten als een gebruiker van FiveSteps Premium – abonnementen.

10.3 Modelformulier voor uw annulering

Als uw aankoop is gedaan via IOS- of ANDROID FiveSteps-apps, profiteert u van een gratis proefperiode van 14 dagen. Je kunt de gratis proefversies op elk gewenst moment annuleren binnen de gratis proefperiode, rechtstreeks in jouw respectieve app store-instellingen.

11. Aansprakelijkheid voor gebreken

11.1 Wettelijke bepalingen

Wettelijke bepalingen zijn van toepassing op claims wegens gebrekkige diensten. Je consumentenrechten blijven hoe dan ook onaangetast.

11.2 Afwijzing van garanties

Wij doen geen verklaringen of waarborgen dat het gebruik van de FiveSteps diensten het door jou beoogde training- of ander soort resultaat zal brengen. We beloven geen concreet succes. Ook hangt het daadwerkelijke trainingsresultaat af van factoren die niet kunnen worden beïnvloed, zoals bijvoorbeeld fysieke dispositie en randvoorwaarden. Bijgevolg kunnen de resultaten sterk verschillen tussen individuen ondanks hetzelfde gebruik van de FiveSteps diensten.

12. Aansprakelijkheid

Voor zover je in het kader van de FiveSteps diensten advies of instructies, is het noodzakelijk dat je deze volgt. Anders loop je het risico gewond te raken en of je algemene gezondheid te schaden. Voor zover je apparatuur of trainingsgereedschap gebruikt, is het je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat dergelijke apparatuur en gereedschappen in goede staat zijn en op de juiste manier zijn geïnstalleerd en / of ingesteld. Je moet onze gezondheidsbeveiligingsberichten in clausule 4 naleven en respecteren.

13. Gebruiksrechten voor FiveSteps-inhoud

Afhankelijk van welke diensten voor je geactiveerd zijn of welke diensten je hebt gekocht, bevatten de diensten die wij aanbieden inhoud die al dan niet auteursrechtelijk beschermd is en wij bezitten de desbetreffende rechten. Wij verlenen je een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om deze inhoud in niet-commerciële vorm in het kader van de contractuele bepalingen te gebruiken. Om twijfel te voorkomen vestigen wij je aandacht op het feit dat met name het verspreiden of openbaar maken van onze inhoud, bijvoorbeeld op andere websites dan die van FiveSteps, niet is toegestaan. Het gebruiksrecht vervalt wanneer je toegang tot de betreffende dienst niet meer mogelijk is (bijv. nadat je jouw abonnement opzegt) of wanneer je gebruikerscontract afloopt.

14. Verantwoordelijkheid voor door gebruikers gegenereerde inhoud

14.1 Afwijzing van aansprakelijkheid voor inhoud van derden

Je bent zelf verantwoordelijk voor inhoud die je plaatst binnen de FiveSteps diensten. We aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor deze inhoud en we controleren deze ook niet.

14.2 Naleving van wettelijke bepalingen

Bij het verstrekken van je eigen inhoud ben je verplicht om te voldoen aan alle toepasselijke wetten en andere wetgeving van Nederland. Ongeacht of het al dan niet een strafbaar feit is, het is verboden inhoud van pornografische, seksuele, gewelddadige, racistische, opruiende, discriminerende, beledigende en / of lasterlijke aard te leveren.

Daarnaast ben je ook verplicht om af te zien van het schenden van rechten van derden. Dit geldt in het bijzonder voor persoonlijkheidsrechten van derden evenals voor intellectuele-eigendomsrechten van derden (zoals bijvoorbeeld auteursrechten en handelsmerkrechten). Je moet met name ook de benodigde rechten hebben voor je profielfoto of elke andere afbeelding die je plaatst.

We hebben het recht inhoud die onwettig is of die de bovengenoemde principes schendt op elk gewenst moment te verwijderen. Als je de bovengenoemde principes schendt, hebben wij het recht je een waarschuwing te geven of jouw gebruikersaccount tijdelijk te blokkeren of de gebruikersovereenkomst voor goed te annuleren in overeenstemming met artikel 15.3.

14.3 Vrijwaring

Als je de principes vermeld in clausule 14.2 overtreedt door eigen fout (dat betekent, omdat je nalatig of met opzet hebt gehandeld), ben je verplicht om ons te vrijwaren tegen vorderingen van derden die voortvloeien uit een dergelijke inbreuk. Wij behouden ons het recht voor om vorderingen tot schadevergoeding en andere vorderingen in te stellen.

15. Het contract beëindigen

15.1 Gebruikerscontract

Je hebt het recht om jouw gebruikersaccount te allen tijde op te zeggen, zonder opgaaf van reden, waardoor ook je gebruikerscontract wordt beëindigd. Om dit te doen, hoef je alleen de noodzakelijke instellingen in je profiel te selecteren of ons een e-mail te sturen naar lucas@programfive.com. Houd er rekening mee dat nadat je je gebruikersaccount hebt opgezegd, we alle inhouds- en trainingsresultaten die je hebt toegevoegd verwijderen en je geen toegang meer hebt tot inhoud die je al hebt gekocht. Als je op het moment van het verwijderen van jouw account nog steeds een huidig abonnement hebt of een extra service hebt geboekt die nog niet is verlopen, wordt een bedrag dat je al hebt betaald niet terugbetaald, zelfs niet op een `pro rata basis`.

We hebben het recht om het gebruikerscontract zonder opgave van redenen te annuleren door een opzegtermijn van twee (2) weken, maar niet eerder dan aan het einde van de minimale contractperiode of aan het einde van de respectieve verlengingsperiode van je abonnement en / of aan het einde van de looptijd van een extra dienst waarvoor je een eenmalige vergoeding hebt betaald.

15.2 Abonnement

Elk abonnement op een FiveSteps-dienst moet afzonderlijk worden opgezegd. Je kunt het respectieve abonnement zonder opgave van redenen op elk moment opzeggen na het verstrijken van de minimale contractperiode of aan het einde van de respectieve verlengingsperiode. Je kunt alle gekochte abonnementen annuleren via je Google of Apple account. Je kunt je abonnement ook per e-mail annuleren, door je annulering te sturen naar lucas@programfive.com of per post.

Abonnementen die zijn gekocht via in-app-aankopen moeten worden geannuleerd met behulp van de instellingen in de betreffende app store. Als je abonnementskosten worden verzameld via iTunes, is een annuleringstermijn van 24 uur vóór het einde van de minimale contractperiode of vóór het einde van de respectieve verlengingsperiode om technische redenen van toepassing. Je gebruikersaccount en eventuele andere abonnementen blijven bestaan nadat je je abonnement hebt geannuleerd.

We hebben het recht om je abonnement te annuleren met ingang van het einde van de minimale contractuele looptijd of met ingang van het einde van de respectieve verlengingsperiode met een opzegtermijn van twee (2) weken.

15.3 Annulering voor goede reden

Het recht om op te zeggen voor goed doel blijft onaangetast in het geval van beide partijen. In het bijzonder hebben wij het recht om je gebruikersovereenkomst of je abonnement met onmiddellijke ingang te annuleren, en om je gebruikersaccount te annuleren, als je de bepalingen van het gebruikerscontract en / of deze algemene bedrijfsvoorwaarden overtreedt, of als je achterstallig bent met de betalingsverplichtingen.

16. Persoonlijke gegevens

Wij verwerken je persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons privacy beleid; je kunt altijd de huidige versie ophalen via de website www.programfive.com. Deze bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming bepalen en verklaren in het bijzonder de mate waarin persoonlijke gegevens door andere gebruikers kunnen worden gezien en welke opties je zelf hebt om de openbaarmaking ervan aan andere gebruikers te controleren.

17. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

We behouden ons het recht voor deze Algemene Voorwaarden met toekomstige gevolgen te wijzigen of aan te passen. We zullen je uiterlijk twee (2) weken voordat de nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden van kracht wordt per e-mail op de hoogte stellen. Als je binnen deze periode geen bezwaar maakt tegen de geldigheid van de nieuwe Algemene Voorwaarden en FiveSteps blijft gebruiken, worden de nieuwe Algemene Voorwaarden geacht te zijn aanvaard. In het geval dat je bezwaar maakt, behouden wij uitdrukkelijk onze rechten van gewone annulering. We zullen ook opnieuw afzonderlijk adviseren over uw recht om bezwaar aan te tekenen, de deadline om dit te doen en de juridische gevolgen van je bezwaar of verzuim om bezwaar aan te tekenen.

18. Slotbepalingen

18.1 Toepasselijk recht

De relatie tussen partijen wordt uitsluitend beheerst door de Nederlandse (NLD) wetgeving. Met betrekking tot zakelijke transacties met consumenten binnen de Europese Unie, kan het recht van de verblijfplaats van de consument ook van toepassing zijn, wanneer dergelijke wetgeving consumentenbepalingen bevat die verplicht moeten worden toegepast.

18.2 Plaats van jurisdictie

Als je geen plaats van algemene jurisdictie hebt in Nederland of in een andere EU-lidstaat, of als je je vaste woonplaats hebt verplaatst naar een land buiten de EU nadat deze algemene bedrijfsvoorwaarden van kracht zijn geworden, of als je permanente woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats op het moment dat de klacht wordt ingediend niet bekend is, dan is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract onze plaats van vestiging.

18.3 Taal van het contract

De taal van het contract is Nederlands.

18.4 Scheidbaarheid clausule

Indien enige afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

19. Informatie over de leverancier Programfive

Broekstraat 9
6675 BD, Valburg
Nederland
lucas@programfive.com